Scroll Top

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Örömmel üdvözöljük az Ab-Original Kft Vevői között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

1.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

1.1. Jelen szerződés a Vevő, mint az Ab-Original Kft Eladó szolgáltatását igénybe Vevője, valamint az Eladó az Ab-Original Kft (cgj.: 08-09-009998; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 31.; képviseli: Fazekas Csaba ügyvezető) mint az áru Eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

1.2. Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó (Ab-Original Kft) köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), valamint fax használata útján.

Az Eladó adatai:                                       Ab-Original Kft

Cím:9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 31
Telefon:06 30 226 9956
e-mail:info@enkutyam.hu
web:www.enkutyam.hu
adószám:12750441-2-08
bankszámlaszám:Duna Takarékszövetkezet 58600252-11138659
cégbejegyzés száma:08-09-009998

 

2.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

2.1. Az Ab-Original Kft webáruházában (www.enkutyam.hu) történő vásárlás elektronikus úton (azaz e-mailben és online) lehetséges, magyar nyelvű megrendelés elküldésével.

2.2. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.

2.3. A szerződéskötés menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről jelen általános szerződési feltételek, valamint a weboldalunkon található információk alapján tájékozódhat.

2.4. A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, amely az Ab-Original Kft által iktatásra nem kerül, de a Vevő kérésére bármikor hozzáférhető.  

 

3.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK

3.1 A Vevő a termékek jellemzőit a konkrét termék információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Ab-Original Kft nem vonható felelősségre.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru és adott kiszerelése mellett feltüntetett bruttó ár.  

 

4.) GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

4.1. Minden áru első osztályú, megfelelő minőségű termék.

4.2. Az Eladó az általa eladott áruk állagára, azok jellegénél fogva – szavatosságot csak a csomag kikézbesítéséig vállal. Az Eladó nem vállal garanciát a helytelen tárolás vagy alkalmazás miatt bekövetkező káreseményekért.

4.3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A www.flexijoint.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

5.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1. Az Ab-Original Kft Webáruházában történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, illetve tisztában van a rendelés menetével, amely jelen ÁSZF 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.2. Megrendelést leadni lehetséges a weboldalon, valamint közvetlenül emailben és telefonon a +36309796578 telefonszámon is.

5.3 Minden megrendelés e-mailen visszaigazolásra kerül. Előfordulhat telefonon történő utólagos egyeztetés is. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb negyvennyolc órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. A csomagok feladása futárszolgálati cég útján kerül kiszállításra a lehető legrövidebb időn belül. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a személyes adatok oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Ab-Original Kft felelősséget nem vállal.

5.4. A kiszállítást megelőzően a Ab-Original Kft értesítést küld a Vevőnek a feladás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben közölt időszakban a csomag átvételét a megadott szállítási címen biztosítsa.

5.5. Amennyiben az első kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat –a értesítést hagy és felveszi a Vevővel az általa a megrendelésben megadott telefonszámon a kapcsolatot és egy egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Ezen túlmenő újbóli kézbesítést az Ab-Original Kft csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetése után kísérli meg. A futárszolgálat a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre szállítja ki munkaidőben 8-16 óra között.

5.6. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.  

 

6.) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1 A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét kizárólag e-mailen jelezheti. A határidőben történő elállás esetén a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

6.2 A forgalmazott áruk jellegéből adódóan a Vevő a kiszállítást követően a szerződéstől nem állhat el.  

 

7.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1. Az Ab-Original Kft Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. Az Ab-Original Kft semmilyen módon nem felelős az alább – nem kimerítően – felsorolt pontokban foglaltak okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be: -Az Interneten küldött és/ vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése. -Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. -Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás. -Bármilyen adat elvesztése. -Bármely szoftver nem megfelelő működése. -Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. Az Ab-Original Kft szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Ab-Original Kft Webáruházban történt megjelentetés időpontját követően – automatikusan – lép életbe. A megrendelés elküldését követő árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.

7.4. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható az Ab-Original Kft web áruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A módosítás a folyamatban lévő megrendelésekre nem érvényes.

7.5. Az Ab-Original Kft nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen általános szerződési feltételek tárgyát képező áruk egy része emberi fogyasztásra NEM ALKALMAS, kizárólag a megjelölt állatfajok számára használhatóak fel. Az emberi szervezetre esetleges jelleggel ártalmas termékek volta miatt kérjük a Vevőket, hogy gyermekek, illetve illetéktelenek (pl. idős személyek, szellemi képességekben korlátozottak, állatok, stb.) elől gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. Vevő jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért az Ab-Original Kft felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.

7.6. Az Ab-Original Kft szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait – a jogszabályok által nyújtott kereteken belül – bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.  

 

8.) SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2 Az Ab-Original Kft a Vevők adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az Ab-Original Kft által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

8.3 Külön rendelkezés hiányában az Ab-Original Kft a rendeléskor megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól. Az Ab-Original Kft, ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével – automatikusan – hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál. A Vevő az Eladó e-mail címére eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor – indokolás nélkül – kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre.  

9.) SZÁMLA ÉS FIZETÉS

9.1 Az Ab-Original Kft a Vevő által megadott adatok felhasználásával minden Vevőnek számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek elküld.

9.2. A számlát utólag módosítani nem áll módunkban.

9.3. Minimális rendelési érték nincs meghatározva. A fizetés történhet utánvéttel vagy a visszaigazolás után a bankszámlánkra történő átutalással. Átutalás esetén a csomagokat az ellenérték bankszámlára érkezése után haladéktalanul postázzuk Vevőink részére. 9.4. Rendelést csak a visszaigazolást követően a fizetési határidőig teljesített banki átutalás esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben a visszaigazoláson feltüntetett fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.  

10.) IRÁNYADÓ JOG

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.  

11.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződési feltételek 2017.01.01. napjától hatályosak Jelen ÁSZF hatálya a 2017.01.01. napját követően megkötött valamennyi jogviszonyra kiterjed. A 2017.01.01. napját megelőzően kötött és még fennálló jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései nem nyernek alkalmazást.

1.sz. melléklet az elektronikus rendelés menetéről A megrendelés menete

  1. A Webáruház kiegészítő takarmány terméket kínál Önöknek. A termékek választéka változik, egyes termékek megszűnnek, és újak kerülnek a helyükre. A termékek ezért nincsenek további kategóriákra osztva.
  2. A Termékek menüpont alatt az egyes termékek nevére rákattintva megjelenik a termék részletes leírása. Amennyiben a terméknek egy kiszerelése van, akkor az árát is láthatja, amennyiben több, akkor a legkisebb és legnagyobb kiszerelés ára látható a főoldalon, alatta az opciók választása felirattal. Az opciók választása után a ‘kiszerelés’ felirat melletti lenyíló dobozban a doboz végén lévő nyílra rákattintva láthatja az adott kiszereléseket és nézheti meg a hozzájuk tartozó árakat. A  “Vissza” gombra kattintva léphet vissza egy szintet.
  3. Ha valamelyik terméket meg szeretné vásárolni, úgy a “Kosárba” gombra kattintva a termék bekerül az Ön kosarába. Alapesetben 1 termék kerül a kosárba. A “Kosár megtekintése” gombra vagy a “Kosár” menüpontra kattintva látja a kosár tartalmát. Minden terméknél kiválaszthatja a kívánt kiszerelési méretet és a darabszámot. Ha egynél többet szeretne rendelni az adott termékből, akkor a mennyiség átírásával, vagy a fel/le nyilakkal tud változtatni és adhatja meg a kívánt mennyiséget. Utána kérjük használja a “Kosár frissítése” gombot. A termék belekerül az Ön kosarába és láthatja milyen értékben rendelt. Ezt minden terméknél külön-külön meg tudja tenni, majd – mielőtt elküldené a rendelését – ellenőrizni tudja a kosara tartalmát. Itt még módosíthat a kosárba tett mennyiségeken. Ha valamelyik tételt mégsem szeretné megrendelni 0-t írjon be a mennyiséghez.
  4. A “Kosár tartalma” gombra kattintva jut el a rendelés ellenőrzéséhez. Elküldés előtt kérjük pontosan kitölteni a név, szállítási cím, telefonszám (lehetőleg mobiltelefonszám, amin napközben is elérhető) és e-mail cím rovatokat. A Megjegyzés rovatban Ön megjegyzést is tehet a címzéssel vagy kiszállítással kapcsolatban. Itt jelölheti be azt is, hogy utánvéttel vagy banki átutalással kéri a szállítást.(Ennek részletes szabálya a “Vásárlási feltételek” alatt található). Vásárlási feltételek elfogadása és a Megrendelés elküldése gomb megnyomása után a rendelés megérkezik hozzánk és mi rövid időn belül visszaigazoljuk azt, az Ön által megadott email címre küldött visszaigazolással.
  5. A megrendelt termékeket folyamatosan postázzuk az Önök részére.
  6. Fizetés utánvéttel vagy banki átutalással történhet. Banki átutalás igénye esetén kérem, ezt jelezze megrendelésekor. JAVASOLJUK A BANKI ÁTUTALÁST, 50.000,- Ft rendelési érték felett. A csomagot az ellenérték bankszámlánkra érkezése után küldjük az Ön címére. Bankszámlaszám: Duna Takarékszövetkezet:58600252-11138659 AMENNYIBEN BANKI ÁTUTALÁSSAL KÉRTE A SZÁLLÍTÁST SZÍVESKEDJEN A MEGRENDELÉS ÉRTÉKÉT A VISSZAIGAZOLÁSON MEGJELÖLT FIZETÉSI HATÁRIDŐIG ÁTUTALNI A BANKSZÁMLASZÁMUNKRA.
  7. A feladási értesítést a várható érkezés előtti napon küldjük el a megrendelésben megadott email címre. Ez tartalmazza a csomag számát is, és egy linket, amelyre kattintva a futárszolgálat oldalán Ön a csomagja státuszát is figyelemmel tudja kísérni.
  8. A csomagokat a gyors és megbízható Sprinter, GLS, DPD vagy MPL futárszolgálattal küldjük Önöknek, amely a csomagot a feladástól számított 24 órán belül, az Ön által megadott címre szállítja ki munkaidőben 8-16 óra között. Kérjük, olyan címet adjon, ahol fenti időben a csomagot Ön, családtagja vagy megbízottja át tudja venni a futártól. Amennyiben Önök számára egyszerűbb csomagponton vagy postán felvenni a csomagot, akkor rendeléskor válasszák a postán maradó szállítási opciót, vagy a megjegyzés rovatba írják ezt bele, a kért csomagpont vagy postapont megnevezésével együtt. Reméljük ezáltal jelentősen javul az Önöknek nyújtott szolgáltatások színvonala. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a futárszolgálat értesítőt hagy hátra, és a következő munkanapon megkísérli az újbóli kiszállítást. Amennyiben az is sikertelen, az MPL szállítása esetén a csomagot az Önhöz legközelebbi postán teszi le, és ott értesítő ellenében át tudja venni